Overdragelse af lejlighed til datter

01.08.2014 11:02:43

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har en andelslejlighed som jeg gerne vil sælge/overdrage til min datter, men er i tvivl om flere ting. Min datter er under uddannelse og har ikke penge til at købe min lejlighed. Kan jeg sælge den til hende med et ”afdragsbevis”? Evt. lave en klausul så hun ikke kan videresælge den til andre end mig, eller hvis hun kommer til at skylde penge til kreditorer, at lejligheden ikke kan sættes i pant? Pt. fremlejer Kira min lejlighed, og jeg bor sammen med min kæreste. Kira har altid boet i lejligheden. Har I mulighed for at hjælpe mig med dette, og hvad vil det koste mig?

Svar:

Kære spørger,

I jeres situation vil det være hensigtsmæssigt at din datter udsteder et gældsbrev til dig som betaling for lejligheden.

For at sikre dig mod den situation, at din datter gældsætter sig, og hendes kreditorer søger sig fyldestgjort i andelslejlighedens friværdi, kan din datter give dig pant i lejligheden til din sikkerhed. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være ikke uvæsentlige omkostninger forbundet med at etablere pantet, herunder navnlig tinglysningsafgift, hvilket udgør 1,5% af pantets hovedstol med tillæg af kr. 1.660. Formentlig får du også brug for advokatbistand til at hjælpe dig med at udarbejde gældsbrev og etablere pantet. Disse penge kan dog være givet godt ud.

Det er tvivlsomt, om du over for en køber kan støtte ret på en eventuel klausul/aftale om, at din datter ikke kan sælge lejligheden til andre end dig. Spørgsmålet er imidlertid også, om dette er relevant. Med pant-løsningen vil du være sikret mod, at lejligheden sælges, uden at gælden til dig samtidig indfries.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en BOLIGadvokat, der kan rådgive dig om, hvordan I bedst muligt håndterer situationen, og hjælpe dig med at udføre det fornødne.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg C


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

(SPAM tjek) 10 + 5 =

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse