Nærliggende grund solgt til skole | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Nærliggende grund solgt til skole

11.08.2014 11:29:14

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe mig med.

Jeg købte for snart 5 år siden et rækkehus (i byzone), som jeg er glad for. Nabogrund på bagside er delvis ubebygget (der er en parkeringsplads) og på daværende tidspunkt (ved mit køb) indeholdt lokalplan information om at omkringliggende grunde var tiltænkt byggeri tilsvarende det jeg selv er indehaver af (beskrevet som "…til boligformål i form af tæt-lavt byggeri til helårsbeboelse" jf. lokalplan).

Jeg er nu kommet i besiddelse af information, som tilkendegiver at den tomme grund (beliggende helt op til skel ved mit hus) nu er solgt til nærliggende skole med henblik på opførsel af idrætshal, hvilket jeg frygter vil betyde øget støj, væsentlig øget trafik, mindsket udsyn og lys til min ejendom, samt en forringelse af værdien af mit hus.

Kommunen har bekræftet, at grunden er frasolgt til skolen og at kommunen har stillet sig positivt overfor ønsket om opførsel af idrætshal. Det forventes derfor, at ændring i lokal-plan blot er en formalitet, da kommunen som de selv skriver har forhåndsgodkendt hal-byggeri, da de har foranlediget salget af grunden, velvidende, at der skulle opføres en idrætshal.

Jeg føler mine rettigheder krænkes – det var ikke med den viden jeg bosatte mig på min nuværende bopæl. Kommune skriver til mig, at de ikke kan sige noget om hallens beskaffenhed, størrelse af byggeri eller tidshorisont, da det er for tidligt i forløbet. De meddeler mig desuden som en formildende omstændighed, at skolens økonomi formegentlig ikke rækker til opførsel lige med det samme.

Mit spørgsmål er defor hvilke rettigheder jeg har?

I bund og grund forstår jeg godt skolens ønske om opførsel af hal til idrætsaktiviteter, men jeg mener, at der er rigeligt med alternative tomme grunde i samme afstand til skolen, der er mindst ligeså oplagte. Jeg har ladet mig fortælle, at disse dog skal undersøges for arkæologiske fund (som skal bekostes af bygherre), hvorfor man valgte det område mod min bolig istedet.

Hvordan kan jeg bedst påvirke byggeriet? Søge det flyttet – eller placeret/nedgravet mest hensigtsmæssigt?

Kan jeg søge om erstatning, når lokalplan ændres med den konsekvens, at min bolig vil falde i værdi – i så fald hvordan?

Jeg har straks gjort indsigelse – da jeg umiddelbart vurderer, at det vil være nemmere at protestere inden godkendelser har afstedkommet for mange ressourcer/penge til at det kan omstødes.

Det skal dertil siges, at jeg har svært ved at få uvildige svar, da lokal kommune, advokater og mæglere enten har børn på skolen, sidder i såvel skolens bestyrelse og i kommunens erhvervsråd(det er en privatskole) eller har tjent penge på fornaledning/arbejde med salg af grunden.

Hvad kan jeg gøre?

Svar:

Kære spørger,

En kommune kan når som helst beslutte at ændre en lokalplan, dog skal den nye lokalplan overholde en række forskellige regler herunder den eksisterende kommuneplan, planloven og almindelige forvaltningsretlige principper. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen skal denne sendes i høring og dette vil nok være din bedste mulighed for at udøve indflydelse over planen.

Umiddelbart vil du ikke have mulighed for at få erstatning, idet der gives normalt kun erstatning til borgere, hvis ejendom er direkte berørt af planen.

Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en lokal advokat, der nærmere kan vejlede dig og eventuelt hjælpe dig med at formulere et indlæg til kommunen i forbindelse med høringen.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse