Købe hus vi lejer – eller komme ud af kontrakten | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Købe hus vi lejer – eller komme ud af kontrakten

14.08.2014 10:14:48

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi bor pt. til leje i et hus. Vi har lejet det tidsbegrænset i ca. 2 år endnu og har forkøbsret.

Vi overvejer at købe huset inden de 2 år, da vi nu har fået økonomien til det og pga. de gunstige lånerenter i øjeblikket. Såfremt vi ikke kan blive enige med sælger om at købe huset inden, vil vi gerne vide, hvilke muligheder vi har for at komme ud af lejekontrakten inden de 2 år, så vi evt. kan købe et andet hus. Der er tilføjet i paragraf 11, at vi selv må finde ny lejer som ejer skal godkende.

De tidligere lejere havde også en tidsbegrænset aftale og fik lov til at komme ud af kontrakten, da vi gerne ville leje huset.

På forhånd tak for hjælpen.

Svar:

Kære spørger,

Som alt overvejende udgangspunkt er tidsbegrænsede lejeaftaler uopsigelige.

Hvis det ikke er tilfældet og hvis jeres boliglejekontrakt er indgået ved benyttelse af den nugældende udgave af den autoriserede typeformular, følger det af den fortrykte tekst i § 2, at lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt og anført i kontraktens § 11.

Hvis det fremgår af § 11, at I som betingelse for tidligere fraflytning skal finde en ny lejer, som udlejer kan godkende, vil bestemmelsen som udgangspunkt binde jer, dog at udlejer skal have en konkret, saglig begrundelse for evt. at afvise den lejer, I anviser.

Med venlig hilsen,
Jesper Graff
Dansk BOLIGadvokat, Ballerup    


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse