Thorkild Glavind, advokat

Arbejdsområder

Familie- og arveret
Fast ejendom
Dødsbobehandling
Værgemål
Landbrugshandler
Tvangsauktioner
Fogedret

Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S

Landsdækkende advokatfirma med i alt 10 advokater, fordelt på tre kontorer i Odder, Aarhus og København, for dig, som gerne vil have en specialist til din sag.Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S

Holsteinsgade 19
8300 Odder

T: 87 80 12 66
E: tg@advohus.dk
H: www.straussoggarlik.dk